HALON GLASS


Softbank - Gã khổng lồ của làng viễn thông Nhật Bản là nhà tiên phong trong thị trường viễn thông toàn cầu. Nó có một lực lượng lao động mạnh mẽ với hơn 22.000 nhân viên và có các công ty con SoftBank Mobile, SoftBank Telecom, SoftBank Creative & SoftBank BB.

SoftBank Corp tên tiếng nhật là (Sofutobanku Kabushiki-gaisha) là một công ty hoạt động về lĩnh vực viễn thông và Internet của Nhật Bản, với các hoạt động như cung cấp dịch vụ băng thông rộng, cố định viễn thông, thương mại điện tử, mạng Internet, Broadmedia, công nghệ dịch vụ, tài chính, phương tiện truyền thông và tiếp thị và các doanh nghiệp khác.

SoftBank đã được thành lập tại Tokyo, Nhật Bản vào 03/09/1981 và đã có một vốn hóa thị trường của khoảng 43.520 triệu đô la Mỹ tháng 3/2011.
Hồ sơ công ty của SoftBank bao gồm các công ty khác như công ty băng thông rộng của Nhật Bản Softbank BB, công ty trung tâm dữ liệu IDC Frontier, công ty game Gungho giải trí trực tuyến và các công ty xuất bản SoftBank Creative. Ngoài ra, nó có quan hệ đối tác khác nhau trong các công ty con Nhật Bản của các công ty nước ngoài như Yahoo!, Thương mại điện tử, Ustream.tv, EF Education First và Mai.